Het doel

Het doel

Wijk Overleg Platform ’s Gravenland

Alle zeven Capelse wijken hebben een eigen Wijk Overleg Platform (WOP). Het WOP is een initiatief van de gemeente Capelle aan den IJssel om in de wijk te komen tot een breed gedragen, structurele vorm van kennisuitwisseling en samenwerking tussen inwoners van Capelle aan den IJssel. Het dagelijks bestuur van het WOP s’ Gravenland en de werkgroepen worden gevormd door een aantal bewoners (allen vrijwilligers), neem hier contact op met ons op.

WOP Bijeenkomsten

WOP ’s Gravenland organiseert viermaal per jaar een openbare vergadering in de wijk, waar over actuele ontwikkelingen in de eigen woonwijk wordt gesproken. Bewoners kunnen tijdens een vergadering van het WOP extra aandacht vragen voor actuele of specifieke zaken die in de eigen wijk spelen. Alle bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk voor wijkbewoners en belangstellenden, informatie over volgende bijeenkomsten vindt u bij de kalender.