Archief van
Maand: februari 2021

Verslag WOP Bijeenkomst eind volgende week

Verslag WOP Bijeenkomst eind volgende week

Beste wijkbewoners, Met dit bericht willen we u op de hoogte houden van het feit dat het verslag, de presentaties en nog wat antwoorden op vragen van de gezamenlijke WOP Bijeenkomst van 18 februari 2021 over het Project Algeracorridor en het Project Rivium (en dan met name de samenhang tussen beide projecten plus het onderwerp mobiliteit) eind volgende week op onze website staan. Ook zullen deze naar de deelnemers van die avond wiens e-mailadressen bekend zijn toegezonden worden.

Bewoners Werkgroep Algeracorridor

Bewoners Werkgroep Algeracorridor

Beste wijkbewoners, Een paar bewoners uit onze wijk willen graag een werkgroep over de Algeracorridor oprichten. Deze werkgroep is zelfstandig en is geen WOP Werkgroep, maar een eigen initiatief van enkele van onze wijkbewoners. Naar aanleiding van de vele vragen die er onder bewoners gerezen zijn over de effecten van de voorgenomen maatregelen om de Polder Krimpenerwaard ‘beter’ te ontsluiten, zijn er begin 2021 online informatieavonden geweest. Er zijn al jarenlang enkele bewoners actief op het dossier ‘Algeracorridor’. Daaruit is…

Lees Meer Lees Meer

Kwetsbare jongeren 2 x per week in Knop-Op

Kwetsbare jongeren 2 x per week in Knop-Op

Beste wijkbewoners, In overleg met de gemeente is toestemming verleend aan de jongerenwerkers van SWC om twee keer per week in Knop-Op (onderdeel van Het Nieuwe Vijvergebied) een openstelling op afspraak/inschrijving te hebben voor kwetsbare jongeren uit de wijken ’s-Gravenland en Capelle-West.  Dit ligt ook in de lijn van de wens van Kabinet om dit te gaan regelen voor kwetsbare jongeren. Afspraak is maximaal 10 jongeren en vooraf moet men zich men inschrijven anders mag je er niet in ….

Lees Meer Lees Meer

Inspraak MER Rivium t/m 24 februari

Inspraak MER Rivium t/m 24 februari

Beste wijkbewoners, Zoals u mogelijk weet heeft de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel op 29 september 2020 Gebiedspaspoort 2.0 RIVIUM vastgesteld. Met dit besluit is een nieuwe fase van het project begonnen, namelijk de ontwerpfase. Startnotitie MER In de ontwerpfase wordt onder andere een MER (Milieueffectrapportage) opgesteld. Om dit te kunnen doen is een startnotitie ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ (NRD) geschreven. In de NRD is onder andere aangegeven welke gebied in het MER wordt onderzocht, welke scenario’s worden meegenomen…

Lees Meer Lees Meer