Opgavegericht werken

Opgavegericht werken

Opgavegericht werken in Capelle ’s Gravenland

Als partner van de gemeente zijn wij als WOP samen met de andere partners  Politie, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) , Stichting Welzijn Capelle (SWC) , Havensteder, Economisch Netwerk Capelle (ENC), Sportief Capelle en de Gemeente eind 2018 het PACT van Capelle aan gegaan. 

 

Met dit PACT hebben wij de commitment met elkaar uitgesproken om op wijk- en buurtniveau met elkaar aan de slag te gaan.  Als WOP nemen wij deel aan het Breed Overleg van onze wijk waar ook de partners van het PACT aan deelnemen alsmede allerlei andere organisaties, en instanties die actief zijn in onze wijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de scholen, politie, woningcorporatie, de kerk, de verschillende buurtcentra, de bibliotheek en verschillende zorginstellingen. Tijdens deze overleggen bespreken wij met elkaar wat er speelt in de wijk, zowel positieve zaken als ook de dingen die minder goed gaan.  Met elkaar bepalen we waar het accent op moet liggen, waar we gezamenlijk de schouders onder willen zetten. Samen bepalen we de koers. Dit zijn de zogenoemde opgaven. Voor elke opgave is een opgaveteam samengesteld van partners die met elkaar met deze opgave aan de slag gaan. Deze teams zijn niet statisch en kunnen tussendoor aangevuld worden met andere partners maar ook bewoners zijn meer dan welkom om in een opgaveteam plaats te nemen.

De opgave voor de wijk ’s-Gravenland is: 

  • Eenzaamheid-Ontmoeting

Gezamenlijke opgave met Capelle-West. Focuspunten op ontmoeting creëren voor jong en oud, en het ontwikkelen naar een leeftijdsvriendelijke wijk waarin langer zelfstandig wonen haalbaar is.  Het vijverproject is onderdeel van deze opgave.