Nieuws

Notulen WOP Bijeenkomst 7 juli 2021

Notulen WOP Bijeenkomst 7 juli 2021

Beste wijkbewoners, Via de link hieronder kunt u de notulen van de afgelopen WOP Bijeenkomst lezen en downloaden in Pdf-formaat: WOP Bijeenkomst 07-07-2021_Notulen Verder nog een laatste update over het Gekwalificeerd Advies over de Fietscorridor Algerabrug – Capelsebrug dat het WOP-bestuur aan het College van Burgemeester & Wethouders heeft gestuurd. Op verzoek van een meerderheid van de gemeenteraad heeft wethouder Struijvenberg, namens het College, de toezegging aan de gemeenteraad gedaan wat betreft het volgende: Om het gekwalificeerd advies nadrukkelijk te…

Lees Meer Lees Meer

Radio Capelle: “WOP ‘s-Gravenland over eerste fysieke vergadering”

Radio Capelle: “WOP ‘s-Gravenland over eerste fysieke vergadering”

Zaterdag 10 juli 2021 was Yiu Wah Kwok namens het WOP-bestuur te gast in de radio-uitzending bij Rob Nieuwveld op Radio Capelle. “Het Fysiek vergaderen in een Wijk Overleg is weer begonnen. Het WOP in ‘s-Gravenland kwam afgelopen week met bewoners bij elkaar. Hoe verliep dat en, bewoners en ondernemers in ‘s-Gravenland, Fascinatio, Capelle-West en de Rondelen werden per brief bijgepraat over de ontwikkelingen van de Algeracorridor plannen. Rob Nieuwveld heeft te gast in de studio Yiu Wah Kwok, penningmeester…

Lees Meer Lees Meer

WOP-bijeenkomst ‘s-Gravenland 7 juli 2021

WOP-bijeenkomst ‘s-Gravenland 7 juli 2021

Let op: fysieke WOP-bijeenkomst in de buitenlucht op locatie! Inloop vanaf 19:00 uur. Dan kunt u de Wethouder en/of de wijkagent spreken. Voor deze WOP Bijeenkomst is registratie verplicht. U kunt zich gratis registreren via onderstaande link: wop7juli.eventbrite.nl Over dit evenement Agenda Opening door voorzitter en mededelingen om 19:30 uur Wijkwethouder Harriët Westerdijk Wijkagent en Handhaver ‘s-Gravenland Vaste Openstelling Dierenweide en Consumptie op Knop-Op Opgaveteam Eenzaamheid & Ontmoeting: Schaaktafels in de wijk Nieuwe toekomstplannen Knop-Op Gekwalificeerd Advies m.b.t. Fietscorridor Voetbaltoernooi…

Lees Meer Lees Meer

Gekwalificeerd Advies WOP over Fietscorridor aan College B&W

Gekwalificeerd Advies WOP over Fietscorridor aan College B&W

Beste wijkbewoners, Als onderdeel van een korte termijn maatregelenpakket om de verkeersdoorstroming op de Algeracorridor te verbeteren, wil men fietsgebruik op de route tussen Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel stimuleren. Om het fietsgebruik te stimuleren is men voornemens de fietsroute tussen de Algerabrug en Capelsebrug te verbeteren c.q. aantrekkelijker te maken. Onderdeel van deze plannen is onder meer het verbreden van de fietspaden aan de Sibeliusweg en het realiseren van een fietsstraat in de Schubertstraat. De…

Lees Meer Lees Meer

Opening dierenweide in het Vijvergebied 26 juni geslaagd

Opening dierenweide in het Vijvergebied 26 juni geslaagd

De dierenweide in het Nieuwe Vijvergebied is klaar. Iedereen is enthousiast. De dieren hebben geen natte poten meer, ze spelen met en op het nieuwe materiaal en hebben zelfs een eigen zwembad en zandbak. Alleen het ingezaaide gras en de vers geplante schaduwboompjes moeten nog groeien. Maar daarop wachten we niet. Afgelopen zaterdag 26 juni 2021 openden we de weide. Om 14.00 uur was er een formeel fotomomentje. Het stichtingsbestuur, en de dierenverzorgers nodigden iedereen uit om daarbij te zijn….

Lees Meer Lees Meer

Webinar over resultaten Participatie 2e Oeververbinding & Algeracorridor

Webinar over resultaten Participatie 2e Oeververbinding & Algeracorridor

Beste wijkbewoners, Op de website Oeververbindingen.nl kunt u een video (01:18:54) vinden waarin wordt verteld wat alle onderzoeken naar de gedeeltes die onder de Tweede Oeververbinding vallen (de Algeracorridor maar ook A16 Van Brienenoordcorridor/OWN, Inpassingen Oeververbinding & OV en MIRT-verkenning algemeen) hebben opgeleverd. U kunt deze webinar via de volgende website bekijken: https://oeververbindingen.nl/nieuws/webinar-met-resultaten-onderzoek-en-participatie/ Drie vragen die vaak zijn gesteld speciaal over het participatietraject Algeracorridor worden via deze link beantwoord: https://oeververbindingen.nl/nieuws/webinar-met-resultaten-onderzoek-en-participatie/#algeracorridor

Draaiorgels in Capelle-West en ’s-Gravenland op 5 mei 2021!

Draaiorgels in Capelle-West en ’s-Gravenland op 5 mei 2021!

Op woensdag 5 mei 2021 zullen er twee draaiorgels door de straten van Capelle-West en de straten van ’s-Gravenland rijden. De orgels zullen tussen 13.00 uur en 16.00 uur een route afleggen door de wijken. En dan met name de senioren appartementencomplexen aandoen. Wij hopen dat de muziek u vrolijkheid brengt op een veilige manier!

Notulen WOP Bijeenkomst 14 april 2021

Notulen WOP Bijeenkomst 14 april 2021

Beste wijkbewoner, Hierbij treft u de notulen aan die gemaakt zijn tijdens de afgelopen WOP ‘s-Gravenland Bijeenkomst van 14 april 2021. Dit verslag kunt u hier downloaden: 2021-04-14_Verslag Digitale WOP-Bijeenkomst_definitief Bij agendapunt 6 heeft de vice-voorzitter van WOP ‘s-Gravenland een verslag uitgebracht van het gesprek dat het WOP-bestuur had met de Projectmanager van de Fietscorridor Algerabrug – Capelsebrug. Tijdens het verslag bij dit agendapunt is gebruik gemaakt van een visuele presentatie naast het mondelijk verslag, om het geheel inzichtelijker te…

Lees Meer Lees Meer

Verslag gesprek Projectmanager Fietscorridor Algerabrug – Capelsebrug

Verslag gesprek Projectmanager Fietscorridor Algerabrug – Capelsebrug

Beste wijkbewoners, Eerder informeerden wij u dat het bestuur van WOP ‘s-Gravenland een gesprek zou hebben met de projectleider van de gemeente die belast is met het project de Fietscorridor. Het gesprek was met name bedoeld om te horen in hoeverre de gemeente de vragen, zorgen en ideeën van de bewoners, zoals geuit tijdens de verschillende informatieavonden, heeft meegenomen en heeft verwerkt in haar plannen. Wij hebben tijdens de vergadering van 14 april jl. een korte update van de stand…

Lees Meer Lees Meer

Uitnodiging WOP ‘s-Gravenland Bijeenkomst 14 april 2021

Uitnodiging WOP ‘s-Gravenland Bijeenkomst 14 april 2021

Het is weer tijd voor een WOP Bijeenkomst (digitaal)! We willen u graag informatie geven over onder andere het Nieuwe Vijvergebied en de Fietscorridor Algerabrug – Capelsebrug. Deze digitale WOP Bijeenkomst is op woensdag 14 april 2021 van 19:30 uur t/m 20:30 uur. Agenda Opening Wijkwethouder Harriët Westerdijk Opgaveteam: Eenzaamheid over muziekevenement dat op drie plekken bij seniorencomplexen langsgaat Informatie over de voortgang van het Nieuwe Vijvergebied (de schop gaat in de grond!) Terugkoppeling gesprek van Bestuur WOP ’s-Gravenland met…

Lees Meer Lees Meer