Privacy statement

Privacy statement

WOP ‘s-Gravenland respecteert uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In dit privacy statement informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe je jouw privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Doelen van verwerking
WOP ’s-Gravenland is het Wijk Ontwikkelingsplatform van de betreffende wijk in Capelle aan den IJssel. Verzamelde gegevens moeten worden verwerkt op een wijze die voor de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is, zo schrijft de wet voor. Wij versturen een paar keer per jaar een informatieve nieuwsbrief. Deze ontvang je alleen na inschrijving. Je hebt het recht om op elk gewenst moment, ongeacht de reden, jouw toestemming in te trekken. Je leest verderop hoe je deze rechten uitoefent.

De categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken;
• Contactgegevens, indien door jezelf verstrekt: jouw naam, geslacht, e-mail.

Verwerking van de gegevens vindt binnen EU grenzen plaats.

Delen van gegevens met derden
Jouw gegevens worden niet gedeeld met derde partijen.

Beveiliging
WOP ’s-Gravenland neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige Verwerking. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere Verwerking van Persoonsgegevens te voorkomen.

Bewaartermijn
WOP ’s-Gravenland houdt nauw contact met de inwoners. Hiervoor hebben wij jouw gegevens nodig. Wij bewaren jouw gegevens totdat jij anders aangeeft. Je hebt het recht om op elk gewenst moment, ongeacht de reden, jouw toestemming in te trekken.

Jouw rechten Recht op inzage, rectificatie, verwijdering, gegevensoverdraagbaarheid
Je kunt een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek of een verzoek om gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke richten aan WOP ’s-Gravenland. Dit is mogelijk via het sturen van een mail naar hallo@wopsgravenland.nl. Ook kun je hier jouw eerder gegeven toestemming intrekken. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om een inzage- , correctie- of verwijderingsverzoek op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het is mogelijk dat wij in sommige gevallen om aanvullende informatie vragen om jouw identiteit te kunnen vaststellen.

Recht om klacht bij toezichthouder in te dienen
Je hebt het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Nederlandse privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Zie hiervoor de website van de AP.

Contact
Wij beantwoorden graag je vragen, klacht of opmerkingen rondom opslag en beheer van jouw gegevens. Dit doen wij bij voorkeur per e-mail hallo@wopsgravenland.nl.

Laatste wijziging van het privacy statement
WOP ’s-Gravenland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit privacy statement. Daarom raden wij je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op: 30 mei 2018.