Uitreiking Capels Compliment tijdens WOP bijeenkomst 30 mei 2018

Uitreiking Capels Compliment tijdens WOP bijeenkomst 30 mei 2018

Rinus en Nel Versluis krijgen van locoburgemeester Eric Faassen een Capels Compliment uitgereikt

Tijdens een geslaagde en positive openbare bijeenkomst van het WOP ‘s-Gravenland was er aan het eind van de vergadering nog een onaangekondigde verrassing:

Locoburgemeester Eric Faassen reikte een Capels Compliment, samen met de bijbehorende oorkonde en natuurlijk bloemen, uit aan het echtpaar Rinus en Nel Versluis.

Rinus en Nel Versluis verzorgen en beheeren reeds veel jaren achtereen de ontmoetingsruimte in de Vivaldistraat 40. Op het raam hangt een mooi affiche: Buurthuis Vivaldi. Corporatie Com.Wonen, later Havensteder heeft dit ter beschikking gesteld aan de oudere bewoners van deze flat.

 

Vivaldistraat 40 is bij velen bekend als een klein buurthuis, een intieme ontmoetingsruimte, waar wekelijks verschillende activiteiten georganiseerd worden.

Voor de 55+ bewoners organiseren zij met veel enthousiasme vanuit het Buurthuis Vivaldi (voor de bewoners uit de wijk) diverse activiteiten zoals o.a. kaarten crea, bingo, klaverjassen, spelletjesmiddagen, koffie inloop, samen eten, dagjes uit e.d.

Vivaldistraat 40 is ook bekend bij de WOP-besturen van Capelle-West en ’s-Gravenland om in de avonduren te kunnen vergaderen. Ook instanties zoals de gemeente en de welzijnsstichting vergaderen hier wel eens.

Bij overdagactiviteiten kan gedacht worden aan filmmiddagen voor kinderen en jeugd, knutsel- en kaartmomenten.

De functie van ontmoeting voor de bewoners van de flat, de ouderen uit de wijk en voor anderen is echter zo cruciaal, dat de familie Versluis, mevrouw Nel en de heer Rinus, die uniek gewaardeerde vrijwilligers zijn, die de kwaliteiten en inzet hebben van beroepskrachten. Zij zijn begaan met hun medeflatbewoners, de buurt en de toekomst van de wijk, de jongeren.

We praten over verdiensten uit het verleden, maar ook over de toekomst.

De familie Versluis heeft aangegeven dat het onderwerp ‘inzet voor kwetsbare ouderen’ heel belangrijk is. Hier wordt op 25 mei al mee gestart. Dan worden de bewoners van de flat Vivaldi bezocht door medewerkers van de welzijnsstichting. Huisbezoeken passen prima bij de manier hoe we elkaar kunnen opzoeken in een vriendelijke en veilige omgeving.

Ook zal een start gemaakt worden met de komst van en de omtovering tot een echte Wijkwinkel, in de toekomst ook met spreekuren. Meer contact, dat is belangrijk in een omgeving die snel vergrijst. Het houd ieder scherp.

Ook is door Rinus en Nel Versluis aandacht gevraagd voor het perk aan de voorzijde van de flat, dat mede door ondersteuning vanuit het nieuwe WOP-bestuur en de afdeling Stadsbeheer weldra opgepakt gaat worden:
Vivaldi Vlindertuin.

Kortom: vrijwilligers die altijd positief en goedlachs zijn, beide zeer gewaardeerd!