Concept Transitievisie Warmte & uitnodiging digitale informatiebijeenkomst

Concept Transitievisie Warmte & uitnodiging digitale informatiebijeenkomst

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft informatie naar buiten gebracht over de Transitievisie Warmte.
Deze Capelse Visie is op 7 december 2021 door het College van Burgemeester & Wethouders vastgesteld en ligt nu ter inzage.

De officiële brief met de bekendmaking dat deze Transitievisie is Warmte is vastgesteld kunt u onderaan deze pagina direct downloaden.

Maar eerst zullen wij u van het belangrijkste op de hoogte brengen uit de informatiebrief van de gemeente Capelle aan den IJssel
(lees waar “wij” staat “gemeente Capelle aan den IJssel”):

 

Om klimaatverandering tegen te gaan, wil Nederland de uitstoot van CO2 fors verlagen. In het landelijke Klimaatakkoord is afgesproken hoe Nederland dit gaat doen. Onder andere door te zorgen dat alle gebouwen in Nederland uiterlijk in 2050 aardgasvrij zijn. Want bij het verbruik van aardgas komt CO2 vrij. De overstap van het gebruik van aardgas naar duurzame energie voor verwarmen, warm water en om te koken heet de warmtetransitie. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle gemeenten een Transitievisie Warmte opstellen.

Wat is een transitievisie?
In de Transitievisie Warmte staat hoe alle gebouwen in Capelle aan den IJssel aardgasvrij gemaakt kunnen worden. De gemeente heeft als hard uitgangspunt dat de kosten op het moment van overstappen niet hoger mogen zijn dan de kosten van aardgas.

Wat staat er in de transitievisie?
In Capelle aan den IJssel liggen, met de kennis van nu, twee warmteopties voor de hand: een warmtenet (stadsverwarming) of een elektrische warmtepomp. Voor 2030 houden wij geen rekening met grootschalige beschikbaarheid van duurzaam gas (groengas of waterstof) voor de gebouwde omgeving. Dit kan na 2030 veranderen.

Wat betekent dit voor u?
De transitievisie is geen uitgewerkt plan voor de hele stad. Wel geeft het focus en richting voor de langere termijn. In een uitvoeringsplan wordt straks per gebied de definitieve keuze gemaakt wat het duurzame alternatief voor aardgas is en wanneer het aardgas wordt afgesloten. Het uitvoeringsplan laat ook zien wat dit voor u betekent. Zowel financieel als voor uw woning of ander gebouw.

Waar vind ik de volledige Conceptvisie?
De conceptvisie is in zijn geheel te lezen op www.duurzaamcapelle.nl/transitievisiewarmte

Hoe kunt u uw reactie geven?
Van donderdag 15 december 2021 tot en met woensdag 19 januari 2022 kunt u de conceptvisie inzien en uw reactie hierop geven. Dit kan op twee manieren:

1. E-mail: Door een e-mail met uw reactie en uw contactgegevens te sturen naar
duurzaam@capelleaandenijssel.nl;

2. Per post: door een brief met uw reactie en uw contactgegevens te sturen naar:
Gemeente Capelle aan den IJssel, “Concept Transitievisie Warmte”, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Digitale informatiebijeenkomst
Op donderdag 13 januari 2022 van 19.30 uur tot 21.00 uur organiseert gemeente Capelle aan den IJssel een digitale bijeenkomst over de concept Transitievisie Warmte. Tijdens deze avond kijken wij met elkaar nog eens naar de uitkomsten van de concept Transitievisie Warmte.

Wij geven voorbeelden van besparingsmogelijkheden en alternatieven voor aardgas. Ook bespreken we hoe u zich nu al kunt voorbereiden om aardgasvrij te wonen of te werken en waar u terecht kunt met uw vragen. Het is deze avond mogelijk om vragen te stellen via de chat. Deelnemen kan alleen online.

Aanmelden voor de digitale bijeenkomst kan tot uiterlijk maandag 11 januari 2022 op de website www.duurzaamcapelle.nl/transitievisiewarmte

Natuurlijk zullen wij tijdens onze eerstvolgende WOP-bijeenkomst in februari extra informatie geven over deze Transformatievisie Warmte.
Maar dan op een korte en begrijpelijke manier en vooral over de wijk ‘s-Gravenland.

Let op!
Deze WOP-bijeenkomst is wel NA de uiterste officiële, juridische termijn om uw reactie te geven!

Via de volgende link vindt u de volledige en officiële bekendmaking over de Transvisievisie Warmte en de digitale informatiebijeenkomst:
2021-12-20_Informatie bewoners over Concept Transitievisie Warmte en uitnodiging digitale informatiebijeenkomst

Reacties zijn gesloten.