Inloopavond Vijvergebied 3 november

Inloopavond Vijvergebied 3 november

Beste bewoners van Capelle-West en ’s-Gravenland,

Het bestuur van de Stichting WOP Ketensche Polder en de gemeente Capelle aan den IJssel nodigen alle wijkbewoners, in het bijzonder de direct omwonenden van het Vijvergebied, uit voor een inloopavond.

Deze vindt plaats op woensdag 3 november a.s. tussen 19.30 en 21.30 uur in Knop-Op. Na de opening van de Dierenweide in juni van dit jaar bent u met twee nieuwsbrieven in het kort geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de verfraaiing van het Vijvergebied.

De voorbereidingen voor de aanpak van het Vijvergebied zijn ook in de vakantieperiode voortvarend opgepakt. De gemeente heeft op basis van wensen van het bestuur concept ontwerpen gemaakt. Onder andere met kleurige beplanting, een nieuw okergeel voetpad met passeerstroken, goede verlichting, praktische vissteigers, en met nieuwe fitness- en speeltoestellen (inclusief een pannaveld en natuurelementen). De concepten zijn besproken met het bestuur en op sommige punten gewijzigd.

De gemeente is de ontwerpen aan het afronden om deze met het bestuur ter inzage te kunnen leggen en van gedachten te kunnen wisselen met bewoners.
Het bestuur organiseert samen met de gemeente (gebiedsregisseur, projectleider en groenbeheerder) een inloopavond op woensdag 3 november. Vanaf 19.30 tot in ieder geval 21.30 uur kunt u op elk moment Knop-Op binnenlopen en worden de ontwerpen aan een aantal tafels met u besproken, vragen beantwoord en eventueel extra toelichting gegeven.
De ontwerpen zijn niet in beton gegoten dus als er aanpassingen nodig zijn, worden deze meegenomen in de definitieve plannen.

Waarom op zo’n korte termijn een inloopavond? Het antwoord is simpel. De gemeente wil graag al dit jaar beginnen met de werkzaamheden. En dat wil het bestuur ook, zo snel mogelijk beginnen. Het is de bedoeling uiterlijk in mei volgend jaar alles klaar te hebben.

Dan kunnen we weer genieten van een mooi vijvergebied. Een aantrekkelijk stukje natuur dat de wijken verbindt omdat iedereen er graag komt.

Graag verwelkomen wij u woensdag 3 november a.s. in Knop-Op, op elk tijdstip vanaf 19.30 tot in ieder geval 21.30 uur.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting WOP Ketensche Polder, mede namens de gemeente Capelle aan den IJssel

Voor inlichtingen en vragen: info@hetnieuwevijvergebied.nl
Website: https://hetnieuwevijvergebied.nl/

Reacties zijn gesloten.