Notulen WOP Bijeenkomst 7 juli 2021

Notulen WOP Bijeenkomst 7 juli 2021

Beste wijkbewoners,

Via de link hieronder kunt u de notulen van de afgelopen WOP Bijeenkomst lezen en downloaden in Pdf-formaat:
WOP Bijeenkomst 07-07-2021_Notulen

Verder nog een laatste update over het Gekwalificeerd Advies over de Fietscorridor Algerabrug – Capelsebrug dat het WOP-bestuur aan het College van Burgemeester & Wethouders heeft gestuurd.

Op verzoek van een meerderheid van de gemeenteraad heeft wethouder Struijvenberg, namens het College, de toezegging aan de gemeenteraad gedaan wat betreft het volgende:

  • Om het gekwalificeerd advies nadrukkelijk te betrekken bij de besluitvorming over de Fietscorridor, en
  • Om┬áde gemeenteraad en WOP ‘s-Gravenland te informeren in hoeverre opvolging wordt gegeven van het advies en, als wordt afgeweken van het advies, de motivering van die afwijking.

Eind augustus heeft een afvaardiging van het WOP-bestuur een gesprek hierover met wethouder Struijvenberg.

Wij zullen u uiteraard op de hoogte stellen van de uitkomsten van dat traject.

Reacties zijn gesloten.