Opgavegericht werken in ‘s-Gravenland

Opgavegericht werken in ‘s-Gravenland

Als partner van de gemeente zijn wij als WOP samen met de andere partners Politie, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) , Stichting Welzijn Capelle (SWC) , Havensteder, Economisch Netwerk Capelle (ENC), Sportief Capelle en de Gemeente Capelle aan den IJssel eind 2018 het PACT van Capelle aan gegaan.

(foto pact)

Met dit PACT hebben wij de commitment met elkaar uitgesproken om op wijk- en buurtniveau met elkaar aan de slag te gaan. Als WOP nemen wij deel aan het Breed Overleg van onze wijk waar ook de partners van het PACT aan deelnemen en ook allerlei andere organisaties, en instanties die actief zijn in onze wijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de scholen, de kerk, de buurtgroep, de bibliotheek en verschillende zorginstellingen. Tijdens deze overleggen bespreken wij met elkaar wat er speelt in de wijk, zowel positieve zaken als ook de dingen die minder goed gaan. Met elkaar bepalen we waar het accent op moet liggen, waar we gezamenlijk de schouders onder willen zetten. Samen bepalen we de koers. Dit zijn de zogenoemde opgaven. Voor elke opgave is een opgaveteam samengesteld van partners die met elkaar met deze opgave aan de slag gaan. Deze teams zijn niet statisch en kunnen tussendoor aangevuld worden met andere partners maar ook bewoners zijn meer dan welkom om in een opgaveteam plaats te nemen.

Voor ’s-Gravenland neemt het WOP deel in het opgaveteam van de opgave Eenzaamheid: Aanpakken eenzaamheid onder ouderen. Het opgaveteam bestaat uit:
SWC, Moriakerk, Buurtgroep Capelle-West, de Zellingen, Havensteder, Huisartsenpraktijk Asklepion, Gemeente Capelle aan den IJssel, WOP ’s-Gravenland, WOP Capelle-West.

 

Het opgaveteam is volop bezig met de opgave en wij zullen u via deze site op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Wij zien als WOP ’s-Gravenland dat duurzaamheid ook een thema is wat speelt in de wijk. Er zijn tal van mogelijkheden om onze wijk duurzamer en groener te maken. Stiekem zouden wij wel eens de duurzaamste wijk van Capelle kunnen worden! Dit thema is echter nog niet tot een opgave in de wijk benoemd daar wij als WOP nog niet zeker zijn dat u als wijkbewoner hier de schouders onder zou willen zetten. Heeft u interesse om ook een steentje bij te dragen aan de opgave Eenzaamheid of bent u van mening dat duurzaamheid zeker een opgave in deze wijk moet zijn ? Stuur een bericht naar hallo@wopsgravenland.nl .

 

  • Opgave Eenzaamheid

Deze opgave is een gedeelde opgave met de wijk Capelle-West. Binnen het opgaveteam is eerst gesproken over wat eenzaamheid nu eigenlijk is. Als een belangrijk aspect werd benoemd dat de fysieke omgeving een grote bijdrage heeft. Als voorbeeld werd het missen van een openbaar toilet genoemd bij de Puccinipassage. Er is een oplossing bedacht om de mogelijk voor ouderen tot het bezoeken van een toilet. Dit wordt binnenkort via het netwerk met de ouderen gedeeld.
Op 8 oktober 2019 jl. is er een uitje georganiseerd vanuit de Leef Je Uit Foundation met behulp van het opgaveteam waarbij de deelnemers voorzien zijn van een extra goodybag waar ook informatie over de wijken in zat. Teven zijn de mensen voor het uitje uitgenodigd vanuit de verschillende partners in het opgaveteam. Binnenkort gaan we weer om tafel om te kijken hoe we vanuit hier verder opvolging kunnen geven.

Vindt u het leuk om ook mee te werken aan het realiseren van deze opgave? Stuur een mailtje naar hallo@wopsgravenland.nl

 

 

Reacties zijn gesloten.