Project Herinrichting Vijvergebied Capelle-West en ‘s-Gravenland

Project Herinrichting Vijvergebied Capelle-West en ‘s-Gravenland

Beste wijkbewoners,

Zoals u weet hebben de WOP besturen van Capelle-West en ‘s-Gravenland, na vragen van buurtbewoners en vele gesprekken met organisaties, het plan opgevat om het gebied bij de Dierenweide, Knop-Op, de Vijverplas en de groenstrook in zijn geheel te verbeteren.
En om deze geschikt te maken voor bewoners uit beide wijken van 0 tot en met 100 jaar, voor iedereen toegankelijk.

Om dit te bekostigen hebben beide WOP besturen gezamenlijk voor dit initiatief een subsidieaanvraag gedaan bij het Denk & Doe Mee!-fonds dat de gemeente Capelle aan den IJssel heeft ingesteld.
In september hebben beide WOP besturen op basis van een Projectplan, een technische bijlage en een bijlage met een kostenraming deze aanvraag bij het Denk & Doe Mee!-team gepresenteerd en vragen beantwoord.
Hierna zal het Denk & Doe Mee!-team een advies aan het College uitbrengen om de gevraagde subsidie al dan niet toe te kennen.
De uiteindelijke beslissing voor het toekennen van deze subsidieaanvraag wordt genomen door het College van Burgemeester & Wethouders.

Deze aanvraag kan tot rond zes weken duren!

Mocht de subsidieaanvraag worden toegekend gaat het traject verder, want dit is een Plan in de startfase. Het is een levend document, een levend Plan wat steeds meer ingevuld zal gaan worden samen met bewoners van beide wijken!
Hierna zal het verder concreet gemaakt moeten worden, waarbij direct omwonenden actief betrokken zullen worden, samen met organisaties die mee willen doen of denken met het organiseren van activiteiten, de gemeente voor advies en natuurlijk buurtbewoners die ideeën hebben voor activiteiten in dit mooie gebied of zélf willen meehelpen met activiteiten!

Hieronder vindt u links naar de PDF-versies van het Projectplan Herinrichting Vijvergebied en twee bijlagen: een technisch overzicht en inventarisatie en een kostenraming:

Herinrichting Vijvergebied Capelle-West _ s-Gravenland Final_online

Bijlage 1 Technisch overzicht en inventarisatie v2

Bijlage 2 Kostenraming Vijvergebied v4

Reacties zijn gesloten.