Uitnodiging WOP Bijeenkomst woensdag 7 november 2018

Uitnodiging WOP Bijeenkomst woensdag 7 november 2018

Geachte wijkbewoner van ‘s-Gravenland,

Hieronder treft u de uitnodiging aan voor de aankomende WOP ‘s-Gravenland Bijeenkomst.
Wij hopen u in grote getale daar te ontmoeten en met u van gedachten te wisselen.

Tijd: 20:00 uur
Inloop: 19:30 uur
(vanaf 19:30 uur is er tijd voor een persoonlijke afspraak met de wijkagent en/of de wijkwethouder. Afspraak via telefoonnummer 14010)
Plaats: Knop-Op (Bij de dierenweide/kinderboerderij)
Cornelis de Houtmanstraat 45
2901 AD Capelle aan den IJssel

Nu de herfst haar eerste gezicht laat zien en de wintertijd alweer op onze klokken staat willen wij u van harte uitnodigen voor deze openbare WOP-bijeenkomst voor de wijk ‘s-Gravenland in Capelle aan den IJssel.
Voorafgaand aan de bijeenkomst houden de accounthouder Stadsbeheer (José Middelkoop/Nancy Rahman), de wijkagent (Willem van Setten) en de wijkportefeuillehouder (Harriët Westerdijk) – op afspraak, via telefoonnummer 14 010 van 19:30 uur tot 20:00 uur spreekuur.

Tijdens deze herfstachtige WOP Bijeenkomst hopen wij voor u een interessante bijeenkomst te houden. Zoals u ziet heeft het nieuwe WOP-bestuur voor weer voor een verrassende locatie in de wijk gekozen. Deze locatie heeft van doen met de agenda.

Agenda:

  1. Opening en Vaststelling agenda
  2. Vaststelling Notulen (aan het begin van de bijeenkomst uitgereikt of gemaild)
  3. Terugkoppeling door wijkwethouder
  4. Herontwikkeling gebied Dierenweide/Knop-Op/Waterplas/Groene strook?
  5. Pilot Actie ‘Tegel Eruit, Plant erin!’ (maart/april 2019)
  6. Toekomst van de wijk ’s-Gravenland
  7. Rondvraag
  8. Sluiting
  9. Borrel

 

www.wopsgravenland.nl
Twitter: @wopsgravenland
Facebook: S-Gravenland

(een overzichtskaartje van Knop-Op via Google Maps vindt u hieronder)

Reacties zijn gesloten.