Bewoners Werkgroep Algeracorridor

Bewoners Werkgroep Algeracorridor

Beste wijkbewoners,

Een paar bewoners uit onze wijk willen graag een werkgroep over de Algeracorridor oprichten. Deze werkgroep is zelfstandig en is geen WOP Werkgroep, maar een eigen initiatief van enkele van onze wijkbewoners.

Naar aanleiding van de vele vragen die er onder bewoners gerezen zijn over de effecten van de voorgenomen maatregelen om de Polder Krimpenerwaard ‘beter’ te ontsluiten, zijn er begin 2021 online informatieavonden geweest. Er zijn al jarenlang enkele bewoners actief op het dossier ‘Algeracorridor’. Daaruit is bijvoorbeeld de bestaande geluidswal langs de Abraham van Rijckevorselweg, Capelseplein en Algeraweg voortgekomen.

Deze al actieve bewoners willen graag in contact komen met andere bewoners, bijvoorbeeld uit de wijken: ‘s-Gravenland, Capelle-West, Kralingse Veer, Fascinatio en Middelwatering (de Rondelen).
U kunt zich aanmelden via het email adres: krimpenerwaard@yahoo.com

Geef in uw e-mail op wat uw voornaam is, de wijk waarin u woont en uw telefoonnummer. Of het voor de AVG nodig is weten we niet, maar door mee te doen vindt u het prima dat er onderling met elkaar e-mails en WhatsApp berichten worden uitgewisseld.
Het thema ontsluiting Krimpenerwaard/Algeracorridor heeft niet alleen in zich de voorgenomen uitbreiding van het wegennet eventueel met viaducten en/of extra rijbanen en/of een bredere Algerabrug, maar ook de aanleg van een snelfietspad door ‘s-Gravenland alsmede de mobiliteitseffecten van de voorgenomen nieuwbouw op het Rivium (5.000-6.000 woningen) en het Blinkert Wooncomplex (tenminste 200 woningen) op onze wijken.

Er zijn al bewoners actief in diverse Klankbordgroepen. Zie bijvoorbeeld hiervoor de overheidswebsite https://www.oeververbindingen.nl
Zo zijn er onlangs al alternatieve snelfietsroutes aangedragen die niet de woonwijken doorkruisen, maar juist langs de N210 het (snel)fietsen van en naar Rotterdam aantrekkelijker maakt. Tevens is input gegeven ten aanzien van de eigen verantwoordelijkheid van de Krimpenerwaard om bijvoorbeeld (vracht)auto overlast te verminderen door (mobiliteits)maatregelen aldaar te onderzoeken.

Door als bewoners onder elkaar meningen en ideeën uit te wisselen, kunnen we gezamenlijk tot sterke inhoudelijke standpunten komen. Het is niet zo dat alle verandering slecht is. Maar door dus met elkaar op te trekken bereiken we wel dat het bewonersbelang in de diverse projecten nog beter naar voren kan worden gebracht.

U kunt dus een e-mail sturen naar: krimpenerwaard@yahoo.com

Reacties zijn gesloten.