Kwetsbare jongeren 2 x per week in Knop-Op

Kwetsbare jongeren 2 x per week in Knop-Op

Beste wijkbewoners,

In overleg met de gemeente is toestemming verleend aan de jongerenwerkers van SWC om twee keer per week in Knop-Op (onderdeel van Het Nieuwe Vijvergebied) een openstelling op afspraak/inschrijving te hebben voor kwetsbare jongeren uit de wijken ’s-Gravenland en Capelle-West.  Dit ligt ook in de lijn van de wens van Kabinet om dit te gaan regelen voor kwetsbare jongeren.

Afspraak is maximaal 10 jongeren en vooraf moet men zich men inschrijven anders mag je er niet in . Corona regels worden nageleefd, zoals bijvoorbeeld ook bij verplaatsing moet een mondkapje op.

Tevens is het niet de bedoeling dat het een ‘chill’ plek wordt, de jongeren wordt ook daadwerkelijk een activiteit aangeboden!

Dan bent u op de hoogte als u een aantal jongeren in Knop-Op ziet.

Met vriendelijke groet,

Bestuur WOP ‘s-Gravenland

Reacties zijn gesloten.