College van B&W gemeente Capelle kiest voor alternatief 1b voor Algeracorridor

College van B&W gemeente Capelle kiest voor alternatief 1b voor Algeracorridor

Het College van Burgemeester & Wethouders zegt hierover [citaat]:

Verkeersverbeteringen moeten doorstroming Algeracorridor verbeteren

De gemeente Capelle aan den IJssel wil maatregelen nemen om de doorstroming van het verkeer op de Algeracorridor te verbeteren. Daarvoor zijn vier pakketten met maatregelen onderzocht om ervoor te zorgen dat het verkeer op het Capelseplein en de Algerabrug minder vaak stilstaat. Ook wil de gemeente dat de stad daardoor goed bereikbaar blijft. Het verbreden van de Algerabrug is volgens de gemeente niet nodig, aanpassingen van het Capelseplein leveren wel veel (tijd)winst op.

Maatregelenpakketten

De keuze van Capelle voor de maatregelen bij de Algeracorridor maken onderdeel uit van de MIRT-verkenning Oeververbinding regio Rotterdam. Een onderzoek van vier partijen: Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de gemeente Rotterdam. Voor de Algeracorridor zijn de gemeenten Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard en Capelle aan den IJssel betrokken. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport. Doel van het onderzoek is om de regio Rotterdam bereikbaar, leefbaar en aantrekkelijk te houden.

Binnen de MIRT zijn vier pakketten met maatregelen onderzocht voor de Algeracorridor. In alternatief 1a wordt vooral ingezet op maatregelen voor fietsers. Er wordt niets gedaan aan de Algerabrug en het Capelseplein krijgt een gelijkvloerse kruising. In alternatief 1b worden ook geen maatregelen genomen op de Algerabrug, maar krijgt het Capelseplein een ongelijkvloerse kruising met een tunnel vanaf de Algeraweg richting Rotterdam. Bij alternatief 1b wordt ook onderzocht of een fietsbrug tussen Krimpen en Capelle realiseerbaar is. Bij alternatieven 2a en 2b wordt ingezet op het aanpassen van de Algerabrug met extra rijstroken en daarnaast krijgt het Capelseplein ook een ongelijkvloerse kruising.

Betere doorstroming, geen toename van de geluidshinder

Capelle kiest op basis van de onderzoeksresultaten voor variant 1b. Wethouder Rik van Woudenberg: “Het is erg belangrijk dat Capelle goed bereikbaar blijft en daarom kiezen wij voor het maatregelenpakket dat goed scoort op doorstroming. Tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat de leefkwaliteit van bewoners langs de Algeraweg goed is. De geluidshinder mag voor omwonenden niet toenemen.” Volgens Capelle is het verbreden van de Algerabrug niet nodig om het beste resultaat te boeken. Wel wordt er gekeken naar het verbeteren van de toegang tot de wisselstrook en het aanleggen van een extra rijbaan op de Algeraweg voor het verkeer richting het Capelseplein.

Het vervolg

De komende maanden worden de onderzoeksresultaten besproken door de gemeenteraden van Capelle, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. In de eerste helft van 2023 wordt een overeenkomst met de uitwerking van het verdere proces aan de gemeenteraden voorgelegd. De bedoeling is dat de werkzaamheden rond 2027 starten.

Meer informatie staat op www.capellebouwtaandestad.nl/algeracorridor en www.oeververbindingen.nl

Reacties zijn gesloten.