Onderzoeken MIRT-verkenning Oeververbindingen Regio Rotterdam bijna afgerond: beslisinformatie openbaar

Onderzoeken MIRT-verkenning Oeververbindingen Regio Rotterdam bijna afgerond: beslisinformatie openbaar

Het MIRT laat in hun nieuwsbericht het volgende weten:

“In de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam hebben we onderzocht wat er nodig is om knelpunten in het verkeer en het openbaar vervoer in de regio Rotterdam op te lossen, om groei van de regio mogelijk te maken, kansen voor mensen te vergroten en de stedelijke leef kwaliteit te verbeteren. De onderzoeken zijn zo goed als klaar en de resultaten bekend.

Er zijn 6 maatregelen onderzocht. De uitkomsten van de onderzoeken lees je in de zogenoemde beslisinformatie. Deze informatie is openbaar. Je kunt het rapport vinden via onderstaande link:
https://oeververbindingen.nl/app/uploads/2022-09-27-Rapport-beslisinformatie-MIRT-verkenning-Oeververbindingen.pdf

In de colleges van B&W van de gemeenten Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard is de beslisinformatie besproken. Naar aanleiding hiervan hebben alle colleges de oplossing waarop zij inzetten, naar buiten gebracht.

De initiatiefnemers van de MIRT-verkenning stellen het Voorkeursalternatief naar verwachting in november 2022 vast.
De komende weken wordt de beslisinformatie nog besproken door de betrokken gemeenteraden en de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH. Op onze site vind je wanneer deze besprekingen zijn.”

Het volledige nieuwsbericht van het MIRT kun je hier lezen:

https://mailchi.mp/oeververbindingen/editie-juli-2022-terugblik-inloopbijeenkomsten-en-webinar-15896660

Reacties zijn gesloten.