EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel

EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel

Meetkastje aan de Nijverheidstraat

Aan de Nijverheidstraat hangt sinds kort een meetkastje. Dit kastje hangt aan de lantaarnpaal aan
het einde van het fietspad bij de Kleine Zeeheldenbuurt. Het meetkastje hangt er in verband met
werkzaamheden op het EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel.
In het gebied rondom het EMK-terrein hangen meer meetkastjes. Deze controleren de lucht in de
omgeving. Het kastje meet of de samenstelling van de lucht verandert. Deze veranderingen kunnen
komen door de uitstoot van gassen op het EMK-terrein, maar bijvoorbeeld ook door
binnenvaartschepen die langs varen. Op deze manier wordt gecontroleerd of er geen schadelijke
stoffen in de lucht zitten. Het meetkastje blijft er ruim twee jaar hangen.
Meer informatie over de werkzaamheden op het EMK-terrein staat op www.stormpolderdijk.nl

Uitspraak Raad van State

Het Comité Betere Aanpak EMK-Gifterrein had voorafgaande aan de start van de sanering een dubbel verzoek tot een voorlopige voorziening ingediend in het kader van twee bezwaarprocedures: een bezwaarprocedure bij de provincie in het kader van een handhavingsverzoek over handelingen met AVI-slakken en een bezwaarprocedure bij de Raad van State tegen de beschikking op het Uitvoeringsplan 2.0 voor de bodemsanering. Vrijdag 19 april 2024 vond een zitting bij de rechtbank plaats waarin de partijen zijn gehoord. De uitspraak werd 24 april 2024 bekend en is na te lezen via deze link. De voorzieningenrechter wijst op basis van een belangenafweging de verzoeken van het Comité af. Zij is van oordeel dat het belang dat de saneringswerkzaamheden kunnen worden voortgezet, zwaarder weegt dan het belang dat het Comité heeft bij toewijzing van zijn verzoeken.

In de lopende bezwaarprocedures bij de provincie en de Raad van State wordt later in het jaar uitspraak gedaan.

De sanering is van start gegaan.

Meer informatie over de werkzaamheden op het EMK-terrein staat op www.stormpolderdijk.nl

Reacties zijn gesloten.