Notulen WOP Bijeenkomst 14 april 2021

Notulen WOP Bijeenkomst 14 april 2021

Beste wijkbewoner,

Hierbij treft u de notulen aan die gemaakt zijn tijdens de afgelopen WOP ‘s-Gravenland Bijeenkomst van 14 april 2021.
Dit verslag kunt u hier downloaden:
2021-04-14_Verslag Digitale WOP-Bijeenkomst_definitief

Bij agendapunt 6 heeft de vice-voorzitter van WOP ‘s-Gravenland een verslag uitgebracht van het gesprek dat het WOP-bestuur had met de Projectmanager van de Fietscorridor Algerabrug – Capelsebrug.
Tijdens het verslag bij dit agendapunt is gebruik gemaakt van een visuele presentatie naast het mondelijk verslag, om het geheel inzichtelijker te maken. Deze visualisatie kunt u hier downloaden:
2021-04-14_WOP_Beeldmateriaal Fietscorridor Capelsebrug – Algerabrug

Voor de volledigheid kunt u het verslag van het gesprek met de Projectmanager op deze webpagina downloaden.

Reacties zijn gesloten.