Plan Fietsstraat Schubertstraat uit planning Fietscorridor

Plan Fietsstraat Schubertstraat uit planning Fietscorridor

Op 20 april 2022 werd er een bewonersavond gehouden over de Fietscorridor voor de bewoners van de Schubertstraat.

De kern van het verslag bestaat eruit dat de wethouder het besluit heeft genomen om de voorgenomen fietsstraat die in de Schubertstraat gepland stond uit het ontwerp te willen halen.
Dit tot tevredenheid van de bewoners.

Een paar belangrijke citaten:

Besluit Wethouder Struijvenberg
Na alles afgewogen te hebben, geeft de wethouder aan dat hij het besluit heeft genomen om de voorgenomen fietsstraat in de Schubertstraat uit het ontwerp te willen halen. Voor de rest van de fietsroute tussen de Algerabrug en Capelsebrug is het nog wel steeds de bedoeling dat er aanpassingen worden gedaan. Er zal nu bekeken en berekend moeten worden wat het effect is van het schrappen van de Schubertstraat in de plannen en of de financiering en subsidie nog toereikend zijn. De bewoners geven aan opgelucht en blij te zijn met het besluit van de wethouder. De wethouder geeft aan dat het uiteindelijke besluit over de gehele fietsroute bij het College van Burgemeester en Wethouders ligt.

Verder eindigt het verslag met het onderstaande:

Met betrekking tot de fietsroute zijn er nog enkele vragen over de rotonde en de doorsteek bij de Schubertstraat/Vivaldistraat. De fietspaden op de Sibeliusweg en de rotondes worden breder en daarnaast probeert de gemeente de opstelruimte te vergroten voor auto’s op de rotonde die afslaan. Hierdoor is er ook gelijk een beter zicht op de aankomende fietsers. Ook het doorsteekje vanaf de Schubertstraat richting de rotonde zal wat verbreed worden.

Afsluiting bijeenkomst
De bewoners geven aan content te zijn dat de gemeente heeft geluisterd naar hun wensen en blijven graag op de hoogte van het vervolg.

Het WOP-bestuur is positief over het feit dat het College en de bewoners van de Schubertstraat in gezamenlijkheid deze bewonersavond en de besluiten daarin als content hebben beoordeeld!

Hieronder kunt u het complete Verslag Fietscorridor bewonersavond Schubertstraat downloaden en lezen in Pdf-formaat:

2022-04-20_Verslag Fietscorridor bewonersavond Schubertstraat

Reacties zijn gesloten.