Inspraak MER Rivium t/m 24 februari

Inspraak MER Rivium t/m 24 februari

Beste wijkbewoners,

Zoals u mogelijk weet heeft de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel op 29 september 2020 Gebiedspaspoort 2.0 RIVIUM vastgesteld. Met dit besluit is een nieuwe fase van het project begonnen, namelijk de ontwerpfase.

Startnotitie MER

In de ontwerpfase wordt onder andere een MER (Milieueffectrapportage) opgesteld. Om dit te kunnen doen is een startnotitie ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ (NRD) geschreven. In de NRD is onder andere aangegeven welke gebied in het MER wordt onderzocht, welke scenario’s worden meegenomen en welke onderzoeken daarvoor worden gedaan.

Inspraakperiode

Het College van Burgemeester & Wethouders heeft op 5 januari 2021 de NRD in concept vastgesteld. Dit document ligt t/m 24 februari 2021 ter inzage. Tot en met 24 februari kunt u officieel reageren met op- en aanmerkingen op de concept NRD.

Dat houdt in dat u officieel gezien een zogenaamde ‘Zienswijze’ op het concept NRD kunt inbrengen. Dat betekent in het kort dat u in juridisch opzicht uw op- en aanmerkingen kunt inbrengen in het kader van Participatie. Op uw ingebrachte Zienswijze is het College verplicht te reageren in een ‘Nota van Beantwoording’.

Hoe kunt u reageren?

Dit Startdocument MER – Notitie van Reikwijdte en Detailniveau Het Nieuwe Rivium concept principebesluit.pdf vindt u op de website van dit project onderaan de webpagina, samen met alle andere uitgebrachte documenten:

www.capellebouwtaandestad.nl/rivium

Er zijn twee manieren om een officiële reactie (Zienswijze) te geven op de startnotitie:

  1. E-mail: Door een e-mail met uw reactie en uw contactgegevens te sturen naar rivium@capelleaandenijssel.nl
  2. Per post: door een brief met uw reactie en uw contactgegevens te sturen naar:
    Gemeente Capelle aan den IJssel, Consultatie NRD het Nieuwe Rivium” Postbus 70,
    2900 AB Capelle aan den IJssel

Alle reacties op de Startnotitie worden verzameld in de Nota van Beantwoording waarin de gemeente Capelle aan den IJssel ingaat op de vragen en suggesties die worden gedaan. De Nota van Beantwoording wordt op een later moment (geanonimiseerd) door de gemeente gedeeld met iedereen die een reactie heeft gegeven.

 

Reacties zijn gesloten.