Archief van
Auteur: WOP 's Gravenland

Webinar over resultaten Participatie 2e Oeververbinding & Algeracorridor

Webinar over resultaten Participatie 2e Oeververbinding & Algeracorridor

Beste wijkbewoners, Op de website Oeververbindingen.nl kunt u een video (01:18:54) vinden waarin wordt verteld wat alle onderzoeken naar de gedeeltes die onder de Tweede Oeververbinding vallen (de Algeracorridor maar ook A16 Van Brienenoordcorridor/OWN, Inpassingen Oeververbinding & OV en MIRT-verkenning algemeen) hebben opgeleverd. U kunt deze webinar via de volgende website bekijken: https://oeververbindingen.nl/nieuws/webinar-met-resultaten-onderzoek-en-participatie/ Drie vragen die vaak zijn gesteld speciaal over het participatietraject Algeracorridor worden via deze link beantwoord: https://oeververbindingen.nl/nieuws/webinar-met-resultaten-onderzoek-en-participatie/#algeracorridor

Draaiorgels in Capelle-West en ’s-Gravenland op 5 mei 2021!

Draaiorgels in Capelle-West en ’s-Gravenland op 5 mei 2021!

Op woensdag 5 mei 2021 zullen er twee draaiorgels door de straten van Capelle-West en de straten van ’s-Gravenland rijden. De orgels zullen tussen 13.00 uur en 16.00 uur een route afleggen door de wijken. En dan met name de senioren appartementencomplexen aandoen. Wij hopen dat de muziek u vrolijkheid brengt op een veilige manier!

Notulen WOP Bijeenkomst 14 april 2021

Notulen WOP Bijeenkomst 14 april 2021

Beste wijkbewoner, Hierbij treft u de notulen aan die gemaakt zijn tijdens de afgelopen WOP ‘s-Gravenland Bijeenkomst van 14 april 2021. Dit verslag kunt u hier downloaden: 2021-04-14_Verslag Digitale WOP-Bijeenkomst_definitief Bij agendapunt 6 heeft de vice-voorzitter van WOP ‘s-Gravenland een verslag uitgebracht van het gesprek dat het WOP-bestuur had met de Projectmanager van de Fietscorridor Algerabrug – Capelsebrug. Tijdens het verslag bij dit agendapunt is gebruik gemaakt van een visuele presentatie naast het mondelijk verslag, om het geheel inzichtelijker te…

Lees Meer Lees Meer

Verslag gesprek Projectmanager Fietscorridor Algerabrug – Capelsebrug

Verslag gesprek Projectmanager Fietscorridor Algerabrug – Capelsebrug

Beste wijkbewoners, Eerder informeerden wij u dat het bestuur van WOP ‘s-Gravenland een gesprek zou hebben met de projectleider van de gemeente die belast is met het project de Fietscorridor. Het gesprek was met name bedoeld om te horen in hoeverre de gemeente de vragen, zorgen en ideeën van de bewoners, zoals geuit tijdens de verschillende informatieavonden, heeft meegenomen en heeft verwerkt in haar plannen. Wij hebben tijdens de vergadering van 14 april jl. een korte update van de stand…

Lees Meer Lees Meer

Uitnodiging WOP ‘s-Gravenland Bijeenkomst 14 april 2021

Uitnodiging WOP ‘s-Gravenland Bijeenkomst 14 april 2021

Het is weer tijd voor een WOP Bijeenkomst (digitaal)! We willen u graag informatie geven over onder andere het Nieuwe Vijvergebied en de Fietscorridor Algerabrug – Capelsebrug. Deze digitale WOP Bijeenkomst is op woensdag 14 april 2021 van 19:30 uur t/m 20:30 uur. Agenda Opening Wijkwethouder Harriët Westerdijk Opgaveteam: Eenzaamheid over muziekevenement dat op drie plekken bij seniorencomplexen langsgaat Informatie over de voortgang van het Nieuwe Vijvergebied (de schop gaat in de grond!) Terugkoppeling gesprek van Bestuur WOP ’s-Gravenland met…

Lees Meer Lees Meer

Presentaties & Verslagen Bijeenkomsten Fietscorridor

Presentaties & Verslagen Bijeenkomsten Fietscorridor

Beste wijkbewoners, Zoals u weet heeft de gemeente Capelle aan den IJssel in de maanden januari en februari 2021 meerdere (digitale) bewonersavonden georganiseerd over de plannen voor de verbetering van de Fietscorridor Algerabrug – Capelsebrug. Vooruitzicht Volgende week spreekt het bestuur van WOP ‘s-Gravenland met de projectmanager van de Fietscorridor om te horen wat er met de vragen en ideeën van de wijkbewoners wordt gedaan. Een grotere bijeenkomst volgt aan het einde van de lente, waar de gemeente u graag…

Lees Meer Lees Meer

Verslag & Presentaties over Algeracorridor & Rivium

Verslag & Presentaties over Algeracorridor & Rivium

Beste wijkbewoners, Donderdag 18 februari was er een gezamenlijke WOP Bijeenkomst van Capelle-West en ‘s-Gravenland in digitale vorm (vanwege de Corona maatregelen) voor alle wijkbewoners uit Capelle-West en ‘s-Gravenland. De presentaties werden bij deze WOP Bijeenkomst technisch en inhoudelijk op verzoek van beide WOPS verzorgd door de gemeente Capelle aan den IJssel waarvoor onze dank. Deze Bijeenkomst was er om wijkbewoners die nog niet van de hoed en de rand weten over twee grote infrastructurele projecten (misschien voor het eerst?)…

Lees Meer Lees Meer

Radio-interview WOP met Radio Capelle

Radio-interview WOP met Radio Capelle

Afgelopen zaterdag 27 februari 2021 had WOP ‘s-Gravenland-bestuurslid Yiu Wah Kwok een interview met Radio Capelle over twee onderwerpen: over de Gezamenlijke WOP Bijeenkomst van Capelle-West en WOP ‘s-Gravenland om de wijkbewoners die nog niet van de hoed en de rand weten van de twee grote projecten de Algeracorridor en Het Nieuwe Rivium te informeren. “Daarbij spraken zij ook over de twee bewonersavonden over de Fietscorridor Algerabrug-Capelseweg: In ’s Gravenland vonden woensdag 24 en donderdag 25 februari 2021 digitale bijeenkomsten…

Lees Meer Lees Meer

Verslag WOP Bijeenkomst eind volgende week

Verslag WOP Bijeenkomst eind volgende week

Beste wijkbewoners, Met dit bericht willen we u op de hoogte houden van het feit dat het verslag, de presentaties en nog wat antwoorden op vragen van de gezamenlijke WOP Bijeenkomst van 18 februari 2021 over het Project Algeracorridor en het Project Rivium (en dan met name de samenhang tussen beide projecten plus het onderwerp mobiliteit) eind volgende week op onze website staan. Ook zullen deze naar de deelnemers van die avond wiens e-mailadressen bekend zijn toegezonden worden.

Bewoners Werkgroep Algeracorridor

Bewoners Werkgroep Algeracorridor

Beste wijkbewoners, Een paar bewoners uit onze wijk willen graag een werkgroep over de Algeracorridor oprichten. Deze werkgroep is zelfstandig en is geen WOP Werkgroep, maar een eigen initiatief van enkele van onze wijkbewoners. Naar aanleiding van de vele vragen die er onder bewoners gerezen zijn over de effecten van de voorgenomen maatregelen om de Polder Krimpenerwaard ‘beter’ te ontsluiten, zijn er begin 2021 online informatieavonden geweest. Er zijn al jarenlang enkele bewoners actief op het dossier ‘Algeracorridor’. Daaruit is…

Lees Meer Lees Meer