Gekwalificeerd Advies WOP over Fietscorridor aan College B&W

Gekwalificeerd Advies WOP over Fietscorridor aan College B&W

Beste wijkbewoners,

Als onderdeel van een korte termijn maatregelenpakket om de verkeersdoorstroming op de Algeracorridor te verbeteren, wil men fietsgebruik op de route tussen Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel stimuleren. Om het fietsgebruik te stimuleren is men voornemens de fietsroute tussen de Algerabrug en Capelsebrug te verbeteren c.q. aantrekkelijker te maken. Onderdeel van deze plannen is onder meer het verbreden van de fietspaden aan de Sibeliusweg en het realiseren van een fietsstraat in de Schubertstraat.
De gemeente heeft de bewoners van de Sibeliusweg en de Schubertstraat middels drie digitale bewonersavonden geïnformeerd over de plannen. Daarbij zijn verschillende varianten van de plannen gepresenteerd. Onderdelen van deze plannen zijn bij bewoners op veel en soms ernstige bezwaren gestuit.

Het WOP-bestuur van ‘s-Gravenland heeft geprobeerd om de gehoorde klachten, bezwaren en ideeën van de bewoners voldoende onder de aandacht van de gemeente te krijgen. Zodanig dat zowel de wijkbewoners als de gemeente kan leven met een goede oplossing. Hoewel wij ons uiterste best hebben gedaan vinden we dat dat in overleg niet voldoende is terug te zien in de maatregelen die tot nu toe aan ons zijn gecommuniceerd.

Daarom heeft het WOP-bestuur een zogenaamd Gekwalificeerd Advies aan het College van Burgemeester & Wethouders geschreven op 22 juni 2021 met afschrift aan de gemeenteraad.

Hieronder vindt u heel in het kort het Advies in hoofdpunten.
Daarna vindt u het Gekwalificeerde advies van zes kantjes en drie bijlagen zelf als u van de hoed en de rand wilt weten.

Advies:

WOP ’s-Gravenland adviseert wat betreft de aanpassingen aan de route van de Fietscorridor Algerabrug – Capelsebrug het volgende:

·        Sibeliusweg:

Fietspaden aan de Sibeliusweg worden zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde gebruikt. Hierbij worden deze fietspaden verbreed. Deze verbreding wordt gerealiseerd door de groenstrook tussen het fietspad en de rijbaan voor de auto’s te versmallen. Verder ook het aanleggen van snelheid verlagende maatregelen, zoals drempels.

  • Rotondes:

De geplande aanpassingen van de projectmanager om de fietspaden rondom de rotonde op Sibeliusweg ter hoogte van de Puccinistraat en de rotonde op de Sibeliusweg ter hoogte van de Schönberglaan te verbreden en vloeiender te maken (minder scherpe bochten) om de verkeersveiligheid te vergroten.

·        Schubertstraat:

  1. Deze straat niet te voorzien van rood asfalt, maar rode klinkers.
  2. Aan de noordzijde van de straat de oversteekplaats verplaatsen en herkenbaar maken.
  3. Het realiseren van een betere keermogelijkheid voor het autoverkeer aan het einde van de voor hen doodlopende straat.
  4. Het aanpassen van de nu verspringende haaksparkeerplaatsen, waardoor fietsers en in- en uitparkerende automobilisten beter zicht op elkaar hebben.

Aan de zuidzijde van deze straat het haaksparkeren niet aan te passen, maar de huidig situatie te behouden.

 

Via onderstaande links kunt u de gehele, juridische stukken downloaden en lezen:

Gekwalificeerd Advies_WOP ‘s-Gravenland_Fietscorridor_22-06-2021

Bijlage 1_voorkeursoptie Sibeliusweg

Bijlage 3_Fietsberaadnotitie-Aanbevelingen-Fietsstraten-binnen-de-bebouwde-kom-2018-versie1-2

Reacties zijn gesloten.